{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Bezpieczeństwo w Korpusie NATO

Z końcem miesiąca zbiegło się zakończenie kilku zadań na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Pólnocno-Wschodniego. Większość prac związna była z rozbudową istniejącego na terenie koszarów systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, w kolejnych pomieszczeniach rozbudowano elektroniczne systemy zabezpieczeń, a tym samym dostosowano je do wymogów klasy II bezpieczeństwa NATO.
Bezpieczeństwo w Korpusie NATO

Z końcem miesiąca zbiegło się zakończenie kilku zadań na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Pólnocno-Wschodniego. Większość prac związna była z rozbudową istniejącego na terenie koszarów systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, w kolejnych pomieszczeniach rozbudowano elektroniczne systemy zabezpieczeń, a tym samym dostosowano je do wymogów klasy II bezpieczeństwa NATO.