{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Monitoring wizyjny Miasta Kołobrzeg

Nie tylko w naszym rodzimym Szczecinie, ale również w Kołobrzegu opiekujemy się systemem monitoringu miejskiego. Poza całorocznym serwisem systemu CCTV, na zlecenie gminy wykonaliśmy jego rozbudowę o nowy punkt kamerowy. W ramach zadania postawiliśmy słup montażowy, zamontowaliśmy nowy punkt dystrybucyjny i maszt oraz włączyliśmy nową kamerę do istniejącego zespołu rejestratora cyfrowego.
Monitoring wizyjny Miasta Kołobrzeg

Nie tylko w naszym rodzimym Szczecinie, ale również w Kołobrzegu opiekujemy się systemem monitoringu miejskiego. Poza całorocznym serwisem systemu CCTV, na zlecenie gminy wykonaliśmy jego rozbudowę o nowy punkt kamerowy. W ramach zadania postawiliśmy słup montażowy, zamontowaliśmy nowy punkt dystrybucyjny i maszt oraz włączyliśmy nową kamerę do istniejącego zespołu rejestratora cyfrowego.