{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Rozbudowa systemu CCTV w EC Bydgoszcz

Na zlecenie firmy SBB Energy wykonaliśmy rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Nowe kamery, włączone do systemu zakładu, posłużą monitorowaniu pracy nowej instalacji odazotowania spalin kotłów.
Rozbudowa systemu CCTV w EC Bydgoszcz

Na zlecenie firmy SBB Energy wykonaliśmy rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Nowe kamery, włączone do systemu zakładu, posłużą monitorowaniu pracy nowej instalacji odazotowania spalin kotłów.